Evidencijski broj nabave: 08/2017

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, (verzija 2.0), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.05.0088, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu 25. travnja 2016. godine dana 05. prosinca 2017. godine tvrtka Mihoković d.o.o. objavljuje Obavijet o nabavi

Predmet nabave je nabava opreme i strojeva za proizvodni pogon poduzeća Mihoković d.o.o.


Predmet nabave je podijeljen u tri (3) grupe kako slijedi:

Grupa 1 – Fiber CNC laser stroj za rezanje sa uređaj za neprekidno napajanje

Grupa 2 – Elektro viličar

Grupa 3 – Vijčani kompresor sa sušačem zraka


Datum objave: 05. prosinca 2017. godine

Vrsta nabave: roba

Rok za dostavu ponuda: 26. prosinca 2017. godine do 16:00 sati
 

Obavijest o nabavi i dokumentacija za nadmetanje.rar (2,08 MB)Procurement No: 08/2017

Pursuant to Annex 4 Procurement procedures for persons not subject to the Public Procurement Act (version 2.0), which is integral part of the Grant Contract No. KK.03.2.1.05.0088, and Common National Rules No. 05 (as Annex 03.), which entered into force on April 25th 2016, Mihoković d.o.o. (hereinafter referred to as the Contracting entity) on December 05th 2017. hereby announces Procurement Notice

The subject-matter of procurement has been divided into the following 3 groups: 

Group 1 – Fiber CNC laser cutting machine with UPS power supply

Group 2 – Electro frontal forklift  

Group 3 – Screw compressor with air dryer

Date of procurement announcement: December 5st 2017. 

Contract type: goods

Tender submission date: December 26th  2017. until 16:00 p.m. 


Tender Documentation.rar (2,08 MB)


Postupak javnog nadmetanja u jednoj fazi za nabavu radova na
izgradnji novog proizvodno-poslovnog pogona u Pisarovini  u okviru projekta
„Povećanje prostornih kapaciteta i jačanje tehnološke opremljenosti tvrtke Mihoković d.o.o.“.


Evidencijski broj nabave: 3/2017


Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, (verzija 2.0), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.05.0088, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu 25. travnja 2016. godine tvrtka Mihoković d.o.o. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje.

Predmet nabave su radovi na izgradnji novog proizvodno-poslovnog pogona u Pisarovini  u okviru projekta „Povećanje prostornih kapaciteta i jačanje tehnološke opremljenosti tvrtke Mihoković d.o.o.“.

Predmet nabave nije podijeljen u grupe.


Datum objave: 11. kolovoz 2017. Godine

Vrsta nabave: Radovi

Rok za dostavu ponuda: 01. rujan  2017. godine do 16:00 sati.

Obavijest o nabavi i Dokumentacija za nadmetanje.rar (112 MB)

ipt>