POVEĆANJE PROSTORNIH KAPACITETA I JAČANJE TEHNOLOŠKE OPREMLJENOSTI TVRTKE MIHOKOVIĆ D.O.O


Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

 Kratki opis projekta

Društvo Mihoković d.o.o. je potpisalo s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.05.0088 za provedbu projekta „Povećanje prostornih kapaciteta i jačanje tehnološke opremljenosti tvrtke Mihoković d.o.o“. 

Predmet projekta je ulaganje u materijalnu imovinu povećanja prostornih, proizvodnih i tehnoloških kapaciteta izgradnjom novog proizvodno-poslovnog pogona i nabavom nove opreme i tehnologije za obradu metala i proizvodnju, te unapređenje ljudskih kapaciteta za upravljanje novim tehnologijama i proizvodnjom. Realizacijom  projekta društvo će povećati prostorne i tehničke kapacitete, kvalitetu rezanja i finalizaciju, skratiti rokove isporuke i podići standard kvalitete proizvoda, povećati produktivnost poduzeća, proširiti asortiman proizvoda i usluga, otvoriti nova radna mjesta, ubrzati izradu gotovih proizvoda, smanjiti troškove vanjskih usluga dorade, te povećati stupanj energetske učinkovitosti i zaštite okoliša. Navedeno će rezultirati povećanjem konkuretnosti, te prihoda od prodaje i prihoda od izvoza društva Mihoković d.o.o.

 Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 17. srpnja 2017. godine do 17. rujna 2018. godine.
Opći cilj projekta
Doprinijeti razvoju mikro, malih i srednjih poduzetnika, razvoju novih kompetencija, te stvaranju novih radnih mjesta
Svrha projekta (specifični ciljevi)
Osigurati preduvjete za povećanje prostornih, proizvodnih i tehnoloških kapaciteta društva izgradnjom novog proizvodno-poslovnog pogona, nabavom visokosofisticirane tehnologije i ostale opreme, te unaprjeđenjem ljudskih kapaciteta za upravljanje novim tehnologijama i proizvodnjom, sa ciljem povećanja konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu.

 Očekivani rezultati projekta


1. Povećani prostorni kapaciteti za proizvodnju 
2. Povećani tehnološki kapaciteti prerade metala 
3. Povećan  broj proizvoda u asortimanu društva
4. Unaprjeđena znanja zaposlenika za upravljanje novim tehnologijama 
5. Osigurani  bolji radni uvjeti zaposlenika
6. Osigurana promocija tvrtke i njenih proizvoda,te unaprijeđeni kontakti s postojećim i potencijalnim klijentima

 Ukupna vrijednost projekta iznosi: 8.544.602,37 HRK
 Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 7.737.940,40 HRK
 Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 3.606.012,08 HRK

 
Za više informacija o projektu možete kontaktirati na: Ana Mihoković; ana@mihokovic.hr  

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779