Novi fiber laser za lasersko rezanje metala i cijevi

Novi fiber laser za lasersko rezanje metala i cijevi

Nedavno smo u pogon pustili novi laser snage 4 kW koji koristi fiber lasersku tehnologiju. Princip rada fiber laserske tehnologije se zasniva na korištenju specijalnog snopa optičkih vlakana kao aktivnog medija sa debljinom od samo nekoliko μm. 


Rezanje visoko reflektivnih metala

U odnosu na klasične CO2 lasere, fiber laseri omogućuje brže, jednostavnije i kvalitetnije rezanje metala pogotovo kod visoko reflektirajućih metala poput aluminija, mesinga i bronce tanjih debljina. 


Ušteda energije i čuvanje okoliša 

Također koriste daleko manje električne energije, pritom ispuštajući manje štetnih plinova u atmosferu. Ovisno o vrsti materijala i debljini istog, za rezanje se koristi dušik (N2), kisik (O2) i zrak. Pravilna kombinacija plinova i materijala omogućava znatne uštede energije te posljedično i nižu cijenu usluge laserskog rezanja . 


Lasersko rezanje okruglih cijevi i kvadratnih i pravokutnih profila 

Novi laser u sebi ima integriran modul za lasersko rezanje kvadratnih ili pravokutnih profila i  okruglih cijevi max. dijametra 250 mm i dužine 3 metra. Radna površina stola je 1.530 mm x 3.050 mm. 


Nabavkom ovog stroja nastojimo pružiti cjelovitu uslugu laserskog rezanja limova, cijevi i profila svim našim sadašnjim i budućim partnerima :)