Metalni namještaj

Stalci za izložbu

dizajn | pero mrnarević
proizvodnja | mihoković (metalni panoi i postamenti)
lokacija | lazareti, dubrovnik

Vrtni stolovi i stolci

dizajn | mihoković
proizvodnja | mihoković (vanjski namještaj)
lokacija | showroom zagreb

Metalne polica i postolja

dizajn | arte interijeri
proizvodnja | mihoković (metalni dijelovi namještaja)
lokacija | zračna luka, dubrovnik

Metalni stolovi i stolci

dizajn | veda art
proizvodnja | mihoković (metalni dijelovi namještaja)
lokacija | caffe bar trinity

Metalna postolja

dizajn | privatno
proizvodnja | mihoković (metalni dijelovi namještaja)
lokacija | obiteljska kuća ledina

Metalni kreveti i ljestve

dizajn | sygma
proizvodnja | mihoković (metalni kreveti i ljeste)
lokacija | dječji dom u vukovaru