Metalno kućište za elektroničke uređaje Redomat

Za naše partnere Led elektronika, proizveli smo metalne dijelove za elektronički uređaj Redomat kod uvođenja novih sustava za čekanje u redu u poslovnicama Hrvatske pošte. Metalna kućišta su proizvedena od čeličnog lima debljine 2 mm i plastificirana u crno mat završni sloj prema specifikaciji.

dizajn | led elektronika
proizvodnja | mihoković (metalno kućište)
lokacija | poslovnice Hrvatske pošte
godina | 2017.


Kućište za elektroničke uređaje
Metalno kućište